Thursday, March 14, 2013

PERPUSTAKAAN FPI : Antara konflik dan penyelesaianny


Sebagaimana yang kita telah maklum, Perpustakaan FPI memberikan kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk menambah rujukan dalam kajian ilmiah khususnya kepada pelajar degree mahupun postgraduate  khususnya, serta pelajar luar UKM.
            Namun, ada isu yang perlu diselesaikan disebaliknya. Antara isu-isu yang sering timbul adalah kekurangan kakitangan, kekurangan extention dan jubin mengelembung. Saudara Mohd Khamis bin Mohd sani, telah bertemu dengan pihak pengurusan dari kedekanan, bagi mendapatkan penjelsan dan penyelesaian bagi permasalahan ini.
          Antara isu yang sering dibangkitkan adalah kekurangan staf di perpustakaan yang menyebabkan perpustakaan sentiasa ditutup. Namun demikian, kini dengan adanya pelajar membuat latihan amali di perpustakaan masalah itu tidak timbul lagi. Akan tetapi, penyelesaian ini tidak bersifat jangka panjang kerana pelajar yang membuat Latihan Amali hanya berada di FPI pada semester yang kedua sahaja setiap tahun. Saudara Muhamad Khamis Mohd Sani telah berjumpa dengan En. Talib Samad , Penolong Pegawai Tadbir di Pejabat Dekan FPI bagi mendapatkan penjelsan terhadap isu tersebut. Beliau berkata, Kihak kedekanan sudah membuat permohonan kepada pihak Universiti tetapi mendapat respon yg kurang memberangsangkan. Pihak universiti mengatakan bahawa bilangan staf di Perpustaakan FPI sudah memadai. Persoalannya, adakah seorang pekerja sudah memadai?
Walhal masih ada kerja-kerja lain yang perlu diuruskan antaranya ke kursus yang ditetapkan, kemas kini perpustakaan dan lain-lain. Untuk makluman Perpustakaan FPI sedang membangunkan satu portal iaitu Portal e-mind. Dimana portal tersebut akan memudahkan pelanggan mencari bahan-bahan tesis di perpustakaan terbabit. Rujuk : http://spdukm.ukm.my/fpi/kik/piem/default.aspx
Berkaitan dengan permasalahan terbabit, MPP GMPI Saudara Mohd Khamis akan  menulis surat kepada pihak pengurusan Fakulti Pengajian Islam dengan sokongan Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam mewakili suara mahasiswa. Ini membuktikan MPP GMFPI komited ingin menyelesaikan masalah terbabit.
            Bagi permasalahan kekurangan extention dan jubin mengelembung di perpustaakan FPI, Saudara Mohd Khamis akan mengambil gambar seterusnya membuat surat kepada Kedekanan agar ada pertambahan extention di beberapa tempat di perpustakaan tersebut. 
Selain daripada itu, Saudara Mohd Khamis mencadangkan kepada JPP agar perputakaan di FPI ditukarkan ke aras 1, bagi memudahkan pelajar-pelajar datang membuat rujukan. Hal ini kerana, struktur bangunan di FPI sebenarnya tidak sesuai untuk menampung berat buku di tingkat 5. Surat cadangan akan diberikan kepada pihak fakulti samaada cadangan ini diterima atau ditolak.

 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails